icon icon icon

Dự án tôn thép: Công trình chợ Hà Đông

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Công trình chợ Hà Đông

Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý