icon icon icon

Dự án tôn thép: chợ Tây Thành

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: chợ Tây Thành

Chợ Tây Thành có quy mô : 12.000 m² sàn, 03 tầng, từ tháng 1 năm 2008 sau bảy tháng xây dựng, nâng cấp đã trở thành trung tâm thương mại sầm uất tại TP.Thanh Hóa.

Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý