icon icon icon

Vật liệu xây nhà gồm những gì?

Một trong những công việc quan trọng trước và trong khi xây dựng là lựa chọn vật liệu xây nhà sao cho: Kết cấu công trình vững chắc, bề...

Kinh nghiệm xây nhà hướng Bắc

Theo phong thủy có 8 hướng chính được dùng khi xây dựng nhà ở là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Trong đó,...

Hệ thống đại lý