icon icon icon

Những quy định mới năm 2022 của pháp luật về xây dựng nhà ở

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Bích vào lúc 17/07/2021

Cùng với xu hướng phát triển chung của kinh tế nước nhà ngành xây dựng cũng bùng nổ các công trình lớn nhỏ trên cả nước từ công trình nhà ở dân dụng đến các công trình khác. Theo sự phát triển của ngành xây dựng thì Luật Xây Dựng cũng không ngừng đổi mới để phù hợp. Hãy cùng Mỹ Việt tìm hiểu những quy định mới năm 2022 của pháp luật về xây dựng nhà ở nhé. 

Danh mục nội dung

1. Những công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng

2. Thủ tục xin giấy phép xây dựng

3. Dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật

     3.1. Điều kiện làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

     3.2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

     3.3. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

      3.4. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

4. Quy định về vật liệu xây dựng trong xây dựng nhà ở

1. Những công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng

Theo quy định mới của Nhà nước năm 2022 thì những trường hợp sau đây được miễn giấy phép xây dựng

Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên 

+ Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; 

+ Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính 

+ Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình

+ Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này

+ Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

+ Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình

+ Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; 

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Nhà nước được miễn giấy phép xây dựng

Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Nhà nước được miễn giấy phép xây dựng

2. Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin giấy phép theo quy định xây dựng nhà ở bao gồm:

 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

 - Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

 - Bản thiết kế xây dựng

 - Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề hoặc đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu nêu trên hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Bản thiết kế xây dựng không được thiếu trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Bản thiết kế xây dựng không được thiếu trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Trình tự xin cấp giấy phép xây dựng:

+ Nộp hồ sơ: chủ đầu tư nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để chuyển đến UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện. 

+ Tiếp nhận hồ sơ: người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận (giấy hẹn) và trao cho người nộp đối với hồ sơ đáp ứng quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

+ Xử lý yêu cầu

+ Trả kết quả

Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 15 kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Tùy công trình mà chi phí xin cấp phép xây dựng sẽ khác nhau

Tùy công trình mà chi phí xin cấp phép xây dựng sẽ khác nhau

>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất

3. Dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật

Những vấn đề liên quan đến quy định xây dựng nhà ở thương mại được pháp luật quy định như sau:

3.1. Điều kiện làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Để làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cần thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật

3.2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

Những quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án như sau:

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật nhà ở và pháp luật về xây dựng.

+ Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

     - Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

     - Đấu thầu dự án có sử dụng đất

     - Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật xây dựng. 

3.3. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

   -  Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan Nhà ước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

    -  Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

    -  Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

   - Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

3.4. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở được pháp luật quy định như sau:

   + Loại nhà ở, tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự xây dựng nhà ở của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   + Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

   + Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Căn hộ chung cư phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín

Căn hộ chung cư phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín

>>Xem thêm: Cách tính diện tích đất xây dựng

4. Quy định về vật liệu xây dựng trong xây dựng nhà ở

Quy định xây dựng nhà ở nghiêm cấm hành vi sản xuất, sử dụng các vật liệu xây dựng gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy nên lựa chọn kỹ càng sản phẩm trước khi khởi công xây dựng.

Tôn lợp mái là một loại vật liệu xây dựng không thể thiếu trong xây dựng công trình, với tính năng chống ồn, chống nóng, chống thấm chống han rỉ mà còn tăng thêm tính thẩm mỹ cho công trình. Vì thế ta nên tìm hiểu trước khi lựa chọn để đảm bảo quá trình xây dựng và bảo vệ cho ngôi nhà.

Rất mong qua bài viết Những quy định mới năm 2022 của pháp luật về xây dựng nhà ở đã cung cấp những thông tin hữu ích về quy định xây dựng nhà ở cho bạn.

Tags : những quy định mới về xây dựng từ năm 2021, quy định mới về pháp luật xây dựng nhà ở từ năm 2021, quy định mới về xây dựng từ năm 2021
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hệ thống đại lý