icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: Khách sạn Ngân Hà

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Ngân Hà

Địa chỉ: 158 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý