icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: Khách Sạn Đại Bàng

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn Đại Bàng

Địa chỉ: Số 156 đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý