icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Bênh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Bênh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

 

Hệ thống đại lý