icon icon icon

Danh sách Đại lý bình nước nóng Olympic 1

Đăng bởi NGUYỄN MINH TUẤN vào lúc 22/01/2021

{"name":"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo","web_address":"số 266, Tầng 6, Tòa nhà Ladeco, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14895.633294108824!2d105.8159437!3d21.0363539!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3eca85d1bc5ef8f!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ8O0bmcgTmdo4buHIFNhcG8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608978235163!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}

Hệ thống đại lý