icon icon icon

Năm 2023 tuổi nào xông nhà tốt, đón nhiều tài lộc?- Phần 2

Đăng bởi Dứa vào lúc 13/01/2023

Nối tiếp chủ đề Năm 2023 tuổi nào xông nhà tốt, đón nhiều tài lộc? sẽ là những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà thuộc 6 con giáp còn lại cùng với một số lưu ý khi chọn người xông đất năm Quý Mão 2023. Hãy đón xem bài viết dưới đây của myvietgroup.vn để biết tuổi của bạn nên chọn vị khách nào xông đất cho gia đình mình nhé!

Danh mục nội dung

2. Những tuổi xông nhà tốt, mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho 12 con giáp năm 2023

2.7. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Ngọ năm 2023

2.8. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2023

2.9. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Thân năm 2023

2.10. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Dậu năm 2023

2.11. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2023

2.12. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2023

3.  Những kiêng kỵ mà gia chủ cần lưu ý khi chọn người xông đất năm Quý Mão 2023

2. Những tuổi xông nhà tốt, mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho 12 con giáp năm 2023

2.7. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Ngọ năm 2023

Tuổi xông đất hợp Mậu Ngọ 1978

Tân Mùi 1991 (T), Bính Tuất 1946 (T), Đinh Hợi 1947 (K), Mậu Dần 1998 (K), Mậu Thân 1968 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Đinh Tỵ 1977 (K).

Tuổi xông đất hợp Bính Ngọ 1966

Ất Mùi 1955 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Tân Hợi 1971 (K), Tân Mùi 1991 (K), Canh Tuất 1970 (K), Giáp Dần 1974 (K), Nhâm Tuất 1982 (K)

Tuổi xông đất hợp Giáp Ngọ 1954

Đinh Mùi 1967 (T), Tân Mùi 1991 (T), Bính Tuất 1946 (T), Nhâm Tuất 1982 (T), Đinh Hợi 1947 (K), Giáp Dần 1974 (K), Quý Hợi 1983 (K), Mậu Dần 1998 (K), Giáp Thân 1944 (K), Ất Mùi 1955 (K)

Tuổi xông đất hợp Canh Ngọ 1990

Ất Mùi 1955 (T), Tân Mùi 1991 (K), Canh Tuất 1970 (K), Tân Hợi 1971 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Bính Tuất 1946 (K), Nhâm Dần 1962 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Kỷ Mùi 1979 (K), Giáp Tuất 1994 (K).

Tuổi xông đất hợp Nhâm Ngọ 1942, 2002

Đinh Mùi 1967 (T), Nhâm Tuất 1982 (T), Giáp Dần 1974 (K), Quý Hợi 1983 (K), Giáp Thân 1944 (K), Kỷ Mùi 1979 (K), Tân Mùi 1991 (K), Đinh Sửu 1997 (K).

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Ngọ năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Ngọ năm 2023

2.8. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2023

Tuổi xông đất hợp Kỷ Mùi 1979

Đinh Hợi 1947 (T), Tân Mùi 1991 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Kỷ Hợi 1959 (K), Mậu Thân 1968 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Canh Ngọ 1990 (K), Mậu Dần 1998 (K)

Tuổi xông đất hợp Tân Mùi 1991

Tân Hợi 1971 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Tân Mùi 1991 (K), Kỷ Mão 1999 (K).

Tuổi xông đất hợp Đinh Mùi 1967

Tân Hợi 1971 (K), Quý Hợi 1983 (K), Kỷ Hợi 1959 (K), Ất Mùi 1955 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Ất Mão 1975 (K).

Tuổi xông đất hợp Ất Mùi 1955

Đinh Hợi 1947 (T), Quý Hợi 1983 (T), Đinh Mùi 1967 (K), Ất Mão 1975 (K), Canh Ngọ 1990 (K), Tân Mùi 1991 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Giáp Thân 1944 (K), Bính Ngọ 1966 (K), Mậu Thân 1968 (K)

Tuổi xông đất hợp Quý Mùi 1943, 2003

Quý Hợi 1983 (T), Ất Mão 1975 (K), Đinh Mùi 1967 (K).

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Mùi năm 2023

2.9. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Thân năm 2023

Tuổi xông đất hợp Canh Thân 1980

Đinh Mùi 1967 (K), Ất Mão 1975 (K), Nhâm Thìn 1952 (K), Nhâm Tuất 1982 (K), Đinh Sửu 1997 (K).

Tuổi xông đất hợp Nhâm Thân 1992

Đinh Mùi 1967 (T), Tân Mùi 1991 (K), Nhâm Thìn 1952 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Nhâm Tuất 1982 (K), Đinh Sửu 1997 (K), Bính Tuất 1946 (K), Tân Sửu 1961 (K), Canh Tý 1960 (K).

Tuổi xông đất hợp Mậu Thân 1968

Ất Mùi 1955 (K), Tân Mùi 1991 (K).

Tuổi xông đất hợp Bính Thân 1956

Tân Mùi 1991 (T), Bính Thìn 1976 (K), Tân Sửu 1961 (K), Bính Tuất 1946 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Kỷ Mão 1999 (K).

Tuổi xông đất hợp Giáp Thân 1944, 2004

Đinh Mùi 1967 (K), Ất Mùi 1955 (K), Nhâm Thìn 1952.

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Thân năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Thân năm 2023

2.10. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Dậu năm 2023

Tuổi xông đất hợp Tân Dậu 1981

Đinh Mùi 1967 (K), Quý Tỵ 1953 (K), Quý Hợi 1983 (K), Đinh Sửu 1997 (K), Giáp Thân 1944 (K), Nhâm Thìn 1952 (K), Giáp Dần 1974 (K), Nhâm Tuất 1982 (K)

Tuổi xông đất hợp Kỷ Dậu 1969

Đinh Hợi 1947 (K), Tân Sửu 1961 (K), Tân Hợi 1971 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Tân Mùi 1991 (K), Tân Tỵ 2001 (K), Ất Mùi 1955 (K).

Tuổi xông đất hợp Đinh Dậu 1957

Tuổi xông đất hợp Đinh Dậu 1957

Tuổi xông đất hợp Ất Dậu 1945

Đinh Mùi 1967 (K), Ất Mùi 1955 (K), Ất Sửu 1985 (K), Đinh Sửu 1997 (K).

Tuổi xông đất hợp Quý Dậu 1993

Tân Sửu 1961 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Quý Tỵ 1953 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Quý Hợi 1983 (K), Tân Mùi 1991 (K), Đinh Sửu 1997 (K).

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Dậu năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Dậu năm 2023

2.11. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2023

Tuổi xông đất hợp Nhâm Tuất 1982

Nhâm Dần 1962 (K), Tân Hợi 1971 (K), Giáp Dần 1974 (K).

Tuổi xông đất hợp Canh Tuất 1970

Đinh Hợi 1947 (K), Ất Mão 1975 (K), Mậu Dần 1998 (K), Giáp Dần 1974 (K), Nhâm Tuất 1982 (K), Quý Hợi 1983 (K), Canh Ngọ 1990 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Bính Ngọ 1966 (K), Bính Tuất 1946 (K).

Tuổi xông đất hợp Mậu Tuất 1958

Bính Ngọ 1966 (K), Ất Mão 1975 (K), Giáp Dần 1974 (K), Quý Hợi 1983 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Nhâm Tuất 1982 (K).

Tuổi xông đất hợp Giáp Tuất 1994

Đinh Hợi 1947 (K), Canh Ngọ 1990 (K), Mậu Dần 1998 (K), Bính Tuất 1946 (K), Mậu Thân 1968 (K), Đinh Tỵ 1977 (K), Kỷ Mão 1999 (K).

Tuổi xông đất hợp Bính Tuất 1946, 2006

Tân Hợi 1971 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Mậu Dần 1998 (K).

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Tuất năm 2023

2.12. Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2023

Tuổi xông đất hợp Quý Hợi 1983

Ất Mùi 1955 (K), Đinh Mùi 1967 (K). 

Tuổi xông đất hợp Tân Hợi 1971

Tân Mùi 1991 (T), Đinh Mùi 1967 (T), Bính Tuất 1946 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Ất Mão 1975 (K), Nhâm Tuất 1982 (K), Đinh Hợi 1947 (K), Tân Sửu 1961 (K), Bính Ngọ 1966 (K), Giáp Dần 1974 (K)

Tuổi xông đất hợp Kỷ Hợi 1959

Đinh Mùi 1967 (Tt), Giáp Dần 1974 (K), Ất Mão 1975 (K), Nhâm Tuất 1982 (K), Kỷ Mùi 1979 (K), Quý Hợi 1983 (K), Tân Mùi 1991 (K), Đinh Sửu 1997 (K).

Tuổi xông đất hợp Ất Hợi 1995

Tân Mùi 1991 (T), Đinh Hợi 1947 (K), Bính Tuất 1946 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Canh Ngọ 1990 (K), Mậu Dần 1998 (K).

Tuổi xông đất hợp Đinh Hợi 1947, 2007

Ất Mùi 1955 (K), Tân Mùi 1991 (K), Đinh Mùi 1967 (K), Kỷ Mùi 1979 (K), Kỷ Mão 1999 (K), Đinh Hợi 1947.

Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2023Những tuổi hợp xông đất cho chủ nhà tuổi Hợi năm 2023

3.  Những kiêng kỵ mà gia chủ cần lưu ý khi chọn người xông đất năm Quý Mão 2023

Một số điều kiêng kỵ khi chọn người xông nhà năm 2023 mà chủ nhà cần chú ý:

  • Người đến xông nhà đầu năm kiêng mặc đồ đen, đồ trắng. Nên chọn các bộ trang phục màu sắc tươi sáng để mang đến may mắn cho gia đạo
  • Không chọn trẻ em, nữ nhân để đạp đất vì năm mới có nhiều dương khí vào nhà nên nam giới xông đất sẽ tốt hơn.
  • Trường hợp gia đình bạn vừa có tang hoặc vừa có 1 năm ốm đau, xui xẻo thì không nên xông nên đi xông đất nhà người khác hoặc xông đất nhà mình
  • Không nên chọn người xung khắc với gia chủ để tránh đem lại những điều không may mắn
  • Tránh chọn những người đang xây nhà hoặc có tuổi không đẹp trong năm 2023( tuổi phạm phải kim lâu, thái tuế,...)

Ngoài việc xem tuổi xông nhà ra thì màu sắc mái tôn cũng vô cùng quan trọng trong phong thủy của ngôi nhà và gia chủ. Một màu tôn hợp với mệnh của gia chủ cũng là yếu tố góp phần giúp cho gia chủ có một sự nghiệp thịnh vượng, một gia đình êm ấm và nhiều sức khỏe. Nếu bạn vô tình bỏ qua tầm quan trọng của tôn lợp mái thì hãy nhanh chóng thay đổi và cải thiện để kịp đón một năm mới với nhiều tài lộc và may mắn nhé!

>>> Xem thêm: Bật mí cách chọn tôn lợp mái phù hợp cho 12 con giáp năm 2023

Trên đây là thông tin chi tiết về Năm 2023 tuổi nào xông nhà tốt, đón nhiều tài lộc?. Mỹ Việt hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cùng gia đình đón một năm mới vạn sự như ý. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến với người thân, bạn bè để chọn người xông đất đầu năm mới thật phù hợp nhé!

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Hệ thống đại lý