icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: Khách Sạn Sao Mai

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách Sạn Sao Mai

Địa chỉ: 10 V.I. Lê Nin, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý