icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Nhà ở Công nhân viên mỏ than Tân Lập

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà ở Công nhân viên mỏ than Tân Lập

Địa chỉ: 493 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

 

 

Hệ thống đại lý