icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Khách sạn Hoàng Mấm

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: 

Khách sạn Hoàng Mấm

Địa chỉ: 02 Đường Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

Hệ thống đại lý