icon icon icon

Dự án tôn thép: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế chùa Bái Đính

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án: 

Tên dự án: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế chùa Bái Đính

Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Vitek

 

Hệ thống đại lý