icon icon icon

Dự án tôn thép: Siêu thị điện máy HC

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án:

Tên dự án: Siêu thị điện máy HC

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng – Hà Nội, Lĩnh Nam – Hà Nội,Long Biên – Hà Nội,Thái Nguyên, Quảng Ninh,Hải Phòng

Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Vitek

Hệ thống đại lý