icon icon icon

Dự án tôn thép: Sân Golf Thanh Hóa

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: sân golf FLC Thanh Hóa

FLC Samson Golf Links với 18 lỗ dạng Links, trải dài trên diện tích 92,4ha do công ty Nicklaus Design thiết kế với sự kết hợp quản lý xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế Flagstick nổi tiếng về uy tín cũng như khả năng thiết kế được nhiều quốc gia thế giới tín nhiệm.FLC Samson Golf Links với 18 lỗ dạng Links, trải dài trên diện tích 92,4ha do công ty Nicklaus Design thiết kế với sự kết hợp quản lý xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế Flagstick nổi tiếng về uy tín cũng như khả năng thiết kế được nhiều quốc gia thế giới tín nhiệm.

Sản phẩm: tấm lợp Vitek

Hệ thống đại lý