icon icon icon

Dự án ; Tập đoàn PRIME

1. Thông tin dự án Tên dự án: Tập đoàn PRIME - Vình Phúc Năm thành lập: 1999 Số CBCNV hiện nay: hơn 900 người Lĩnh vực hoạt động: ...

Dự án tôn thép BigC THANH HÓA

Tên dự án: Big C Thanh Hóa Sản phẩm của nhà sản xuất Mỹ Việt: tôn công nghiệp 6 sóng vuông. khổ rộng 1.08m, độ dày 0.45mm

Hệ thống đại lý