icon icon icon

Dự án tôn thép: Nhà xưởng công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Nhà xưởng công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng

Địa chỉ: Thái Nguyên

 Thái Hưng là đơn vị sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề trong đó: Kinh doanh: Thép xây dựng, phôi thép, phế liệu kim loại, sách văn hóa phẩm, Dịch vụ: Logistics, khách sạn; Đầu tư: Giáo dục, bất động sản.

2. Sản phẩm nhà sản xuất Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý