icon icon icon

Dự án tôn thép: Nhà thờ Thủy Trạm

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: nhà thờ Thủy Trạm

Địa chỉ : Thủy Trạm, Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Vitek

Hệ thống đại lý