icon icon icon

Dự án tôn thép : khu biệt thự Hồ Tây

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Khu biệt thự Hồ Tây

Khu vực Hồ Tây được coi là vùng đất quý của thủ đô. Ngay cả khi Hà Nội phát triển mở rộng về tất cả các phía, khu vực này vẫn luôn được coi là “khu nhà giàu”, sang trọng, thượng lưu bậc nhất của thủ đô.

2. Sản phẩm nhà myas Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý