icon icon icon

Dự án tôn thép CÔNG TY CỔ PHẦN SX CƠ KHÍ VÀ TM TRƯỜNG YẾN

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án: 

1. Tên dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN SX CƠ KHÍ VÀ TM TRƯỜNG YẾN

2. Địa chỉ: 40 Tổ 2 Khu Công Nông – Mạo Khê - Đông Triều  - Quảng Ninh

3. Sản phẩm sử dụng của nhà sản xuất Mỹ Việt: tôn lợp mái 

3.1. Màu sắc lớp tôn bề mặt: Màu xanh rêu.

3.2. Loại sóng vuông 11 sóng.

Hệ thống đại lý