icon icon icon

Dự án tôn thép : Cảng Vũng Áng – Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Cảng Vũng Áng – Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập vào tháng 4 năm 2006 trên cơ sở khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng đã được thành lập từ năm 1997. Đây là một bộ phận của khu đô thị Vũng Áng và vùng kinh tế Bắc Quảng Bình - Nam Hà Tĩnh

2. Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý