icon icon icon

Dự án tôn thép BigC THANH HÓA

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Tên dự án: Big C Thanh Hóa

Sản phẩm của nhà sản xuất Mỹ Việt: tôn công nghiệp 6 sóng vuông. khổ rộng 1.08m, độ dày 0.45mm

Hệ thống đại lý