icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: SONATA RESORT & SPA

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: SONATA  RESORT & SPA

Địa chỉ: Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý