icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: Khách Sạn Thăng Long

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách Sạn Thăng Long

Địa chỉ: 67 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý