icon icon icon

Dự án thiết bị vệ sinh: Khách Sạn Sunlight

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 13/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách Sạn Sunlight

Địa chỉ: Số 32 Phan Bội Châu, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: thiết bị vệ sinh JODEN

Hệ thống đại lý