icon icon icon

Dự án ; Tập đoàn PRIME

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Tập đoàn PRIME - Vình Phúc

Năm thành lập: 1999
Số CBCNV hiện nay: hơn 900 người
Lĩnh vực hoạt động: Gạch ốp lát, Nguyên liệu Frit
Công suất thiết kế: 15 triệu m2 gạch/năm

Là công ty có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong Tập đoàn Prime, với nhà máy gạch ốp lát đầu tiên của Prime đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc, công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc luôn xứng đáng là người anh cả, dẫn đầu mọi lĩnh vực của Tập đoàn.

2. Sản phẩm nhà máy Mỹ Việt cung cấp: Tấm lợp Olympic

Hệ thống đại lý