icon icon icon

Dự án CÔNG TY LẮP ĐẶT MÁY VIỆT NAM (LILAMA)

Đăng bởi Nguyễn Phương Châm vào lúc 12/11/2020

Tên dự án: Tổng công ty lắp máy Việt Nam (tên gọi tắt: LILAMA) - là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1955 với nhiệm vụ ban đầu là khôi phục nền công nghiệp của đất nước sau chiến tranh. Hiện nay LILAMA đang là một tổng công ty bao gồm nhiều công ty con chuyên tổng thầu các công trình xây lắp và thầu phụ.

Sản phẩm sử dụng của nhà sản xuất Mỹ Việt: tấm lợp và phụ kiện tôn thép

Hệ thống đại lý