icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Tòa nhà công vụ N04BA

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Công Ty HANCORP – Tòa nhà công vụ N04BA

Địa chỉ: N04, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

Hệ thống đại lý