icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Khu đô thị mới Trần Lãm

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Cty CP đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội -Khu đô thị mới Trần Lãm

Địa chỉ: Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

Hệ thống đại lý