icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Chung cư Tiến Bộ

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Chung cư Tiến Bộ

Địa chỉ: Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

 

 

Hệ thống đại lý