icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Chung cư N04B khu ngoại giao đoàn

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Công ty CP đầu tư XD Lanmak - Chung cư N04B khu ngoại giao đoàn

Địa chỉ: Đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ, Hà Nội

2. Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

Hệ thống đại lý