icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Chung cư N02T1 khu ngoại giao đoàn

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: Công ty BDS An Bình - Chung cư N02T1 khu ngoại giao đoàn

Địa chỉ: Đường Đỗ Nhuận, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

2. Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

Hệ thống đại lý