icon icon icon

Dự án bình nóng lạnh: Chung cư cao cấp N03 T2 Khu Ngoại giao đoàn Từ Liêm

Đăng bởi Phan Cẩm Tú vào lúc 12/11/2020

1. Thông tin dự án

Tên dự án: TASECO – Chung cư cao cấp N03 T2 Khu Ngoại giao đoàn Từ Liêm

Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Khu Ngoại giao đoàn, Từ Liêm, Hà Nội

2. Sản phẩm nhà máy sản xuất Mỹ Việt cung cấp: bình nóng lạnh Olympic

 

Hệ thống đại lý